Καταχωρήσεις αλλοδαπών πράξεων – Ζητήματα προσωπικής κατάστασης

Καταχωρήσεις αλλοδαπών πράξεων – Ζητήματα προσωπικής κατάστασης

ρκετοί αλλοδαποί έχουν εμπιστευθεί το γραφείο μας προσφάτως για να μας αναθέσουν υποθέσεις καταχωρήσεων στο ειδικό ληξιαρχείο των τέκνων τους (γεννήσεις του εξωτερικού που είτε εκ παραδρομής είτε λόγω άγνοιας δεν έχουν δηλωθεί στην Ελλάδα) ώστε να διευκολυνθεί εν καιρώ η διαδικασία της κληρονομικής διαδοχής και των γονικών παροχών / δωρεών αλλά και η διαδικασία πιθανής συνταξιοδοτήσεως από το Ελληνικό Κράτος. Ομοίως αναλάβαμε και την καταχώρηση των γάμων και των διαζυγίων τους, ακολουθώντας – ανάλογα με την χώρα προέλευσης – τη δικαστική οδό για την αναγνώριση της αλλοδαπής απόφασης των διαζυγίων. Οι διαδικασίες αυτές είναι πολύ σημαντικό να γίνονται προληπτικά καθώς όταν ο γονέας αποφασίσει να μεταβιβάσει την περιουσία του στην Ελλάδα (είτε λόγω γονικής παροχής ή δωρεάς είτε λόγω κληρονομίας) η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν τα τέκνα του λόγω των ως άνω παραλείψεων στις καταχωρίσεις των γεγονότων όπως γάμου, διαζυγίου, γεννήσεων θα είναι χρονοβόρες

Μετάβαση στο περιεχόμενο