Εξωδικαστικός συμβιβασμός

Εξωδικαστικός συμβιβασμός

Η εταιρεία μας ανέλαβε την υποβολή αίτησης για υπαγωγή βιοτεχνικής εταιρείας στον εξωδικαστικό συμβιβασμό βάσει του ν. 4469/2017.
Μετάβαση στο περιεχόμενο