Εξαγορά μετοχών από αλλοδαπή εταιρεία και συναφείς συμβάσεις

Εξαγορά μετοχών από αλλοδαπή εταιρεία και συναφείς συμβάσεις

Η εταιρεία συμβούλευσε με επιτυχία ελληνική εταιρεία στην εξαγορά της συμμετοχής αλλοδαπής εταιρείας σε κοινή θυγατρική.
Μετάβαση στο περιεχόμενο