Εξαγορά μετοχών από αλλοδαπή εταιρεία και συναφείς συμβάσεις

12 Σεπτεμβρίου 2017

Η εταιρεία συμβούλευσε με επιτυχία ελληνική εταιρεία στην εξαγορά της συμμετοχής αλλοδαπής εταιρείας σε κοινή θυγατρική.