Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ)

15 Δεκεμβρίου 2017

Ο Χάρης Μεϊδάνης αναπληρωματικό μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ). Επίσης συμμετείχε στη σύνταξη των Κανονισμών Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας του ΕΟΔΙΔ.
Για περισσότερα: