ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ LEGUS

4 Ιουλίου 2018

Συμμετοχή του Χάρη Μεϊδάνη στο ετήσιο συνέδριο της Legus στην Κοπεγχάγη με ομιλία με θέμα «Οπτικές δικαστικής και διαιτητικής επίλυσης διαφορών. Τί πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τους δικηγόρους.»