ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Προφίλ εταιρείας

Η Δικηγορική Εταιρεία μας αποτελεί συνέχεια του γραφείου Πέτρος Παγουλάτος και Συνεργάτες το οποίο ιδρύθηκε το 1958.

Στο πλαίσιο της εργασίας μας παρέχουμε:

 • Πλήρη νομική κάλυψη και υποστήριξη επιχειρήσεων.
 • Παρακολούθηση της καθημερινής λειτουργίας των πελατών μας και παροχή νομική κάλυψη σε συνεχή βάση.
 • Εκπροσώπηση των πελατών μας σε δικαστήρια στην Ελλάδα και σε διαιτησίες και διαμεσολαβήσεις.
 • Η συμμετοχή στον χειρισμό δικαστικών υποθέσεων στο εξωτερικό, σε συνεργασία με τοπικούς δικηγόρους.

Πελάτες μας είναι μεταξύ άλλων:

 • Συστημική εμπορική τράπεζα στον τομέα της επιδίκασης και αναγκαστικής είσπραξης τραπεζικών απαιτήσεων.
 • Σημαντικός όμιλος εταιρειών με αντικείμενο τη μεταποίηση και το εμπόριο μεταλλευτικών προϊόντων, που αποτελείται μεταξύ άλλων από Εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
 • Εταιρεία διαχείρισης και μακροχρόνιας μίσθωσης αυτοκινήτων, θυγατρική μεγάλης αλλοδαπής τράπεζας.
 • Εταιρεία τροφίμων, θυγατρική πολυεθνικού ομίλου μεγάλης εμβέλειας με πολυετή παρουσία και σημαντικότατη θέση στην ελληνική αγορά.
 • Εταιρεία ιατρικού εξοπλισμού τεχνολογικής αιχμής με σημαντική παρουσία στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
 • Αλλοδαπή εταιρεία χερσαίων μεταφορών με σημαντική δραστηριότητα στη Νοτιοανανατολική και Ανατολική Ευρώπη.
 • ;Εταιρεία από τις μεγαλύτερες στον χώρο της εισαγωγής και εμπορίας βοηθημάτων ακοής.
 • Εταιρεία με διεθνή δραστηριότητα, εξειδικευμένη στην παροχή υπηρεσιών ελέγχου και συντήρησης τεχνικών έργων σε εγκαταστάσεις πετρελαίου και υγραερίου.
 • Αλλοδαπή εταιρεία στο χώρο της ενέργειας (ιδίως στην κατασκευή σχετικών έργων) με σημαντική διεθνή παρουσία.
 • Σημαντική επιχείρηση δημοσίου συμφέροντος στο χώρο της ενέργειας.
 • Ξενοδοχειακή επιχείρηση σε πολύ δημοφιλή προορισμό η οποία σημειώνει έντονη αναπτυξιακή πορεία.
 • Εταιρεία κατασκευής και τοποθέτησης ανελκυστήρων με διεθνή παρουσία.
 • Εταιρεία διαχείρισης ειδικών επαγγελματικών κτηρίων.
 • Εταιρεία λειτουργικής μίσθωσης ιατρικών μηχανημάτων.
 • Εταιρεία εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στο χώρο της υγείας.

Επίσης, άλλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εταιρείες ιατρικών μηχανημάτων και αναλωσίμων, εταιρεία παραγωγής και εμπορίας γυαλιών οράσεως, εταιρεία παραγωγής και εμπορίας παραφαρμακευτικών προϊόντων, εταιρεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εταιρεία εμπορίας ενδυμάτων, εταιρεία παραγωγής πρώτης ύλης για δομικές κατασκευές, εταιρεία παραγωγής λογισμικού και εταιρεία ηλεκτρικών ειδών.

Εξάλλου η εταιρεία μας

Διατηρεί σταθερές και μακροχρόνιες συνεργασίες με δικηγορικά γραφεία του εξωτερικού.
Διατηρεί δίκτυο συνεργαζόμενων δικηγόρων στις μεγαλύτερες ελληνικές πόλεις.
Έχει σημαντική εμπειρία στις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου, εκπροσωπώντας ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις χώρες αυτές.
Έχει την τιμή να έχει εκπροσωπήσει σε νομικές της υποθέσεις στην Ελλάδα Πρεσβείες ξένων κρατών.
Έχει εκπροσωπήσει πελάτες σε όλα τα ελληνικά Δικαστήρια όλων των βαθμίδων (περιλαμβανομένων των ανωτάτων) και ενώπιον των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων
Έχει αξιόλογη εμπειρία σε εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών, διαιτησία και διαμεσολάβηση.

Γλώσσες εργασίας, πλην της ελληνικής, είναι η αγγλική, η γαλλική, η ισπανική και η γερμανική.

H προσέγγισή μας

Στενή και ειλικρινής σχέση με τους πελάτες.
Έγκαιρος και ακριβής σχεδιασμός με βάση τις ανάγκες των πελατών.
Εντοπισμός του κρίσιμου για τον πελάτη ζητήματος και διάγνωση των πιθανών λύσεων.
Πρόληψη και προσπάθεια εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.

Εργασία με ταχύτητα και ακρίβεια.

Διαρκής ενημέρωση των πελατών μας για την πορεία των υποθέσεων τους χωρίς καθυστερήσεις.

Έμφαση στην ικανοποίηση των ειδικών αναγκών των πελατών μας και παροχή προσαρμοσμένων σε αυτούς υπηρεσιών με τήρηση των κανόνων της επαγγελματικής ηθικής.

Διαμόρφωση μίας ισχυρής και μακρόχρονης συνεργασίας, βασισμένης στην αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο