ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Μεϊδάνης - Σερεμετάκης & Συνεργάτες

Δικηγορική Εταιρεία

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η Δικηγορική εταιρεία μας αποτελεί συνέχεια του γραφείου Πέτρος Παγουλάτος και Συνεργάτες το οποίο ιδρύθηκε το 1958.

Κύριο αντικείμενό μας είναι η πλήρης νομική κάλυψη και υποστήριξη επιχειρήσεων. Παρακολουθούμε την καθημερινή λειτουργία των πελατών μας και τους παρέχουμε νομική κάλυψη σε συνεχή βάση, μεταξύ άλλων, συντάσσοντας συχνά νομικές γνωμοδοτήσεις.

Εκπροσωπούμε τους πελάτες μας σε δικαστήρια στην Ελλάδα και σε διαιτησίες. Επίσης συμμετέχουμε στο χειρισμό δικαστικών υποθέσεων στο εξωτερικό, σε συνεργασία με τοπικούς δικηγόρους.

Πελάτες μας είναι μεταξύ άλλων:

 Συστημική εμπορική τράπεζα στον τομέα της επιδίκασης και αναγκαστικής είσπραξης τραπεζικών απαιτήσεων.
 Σημαντικός όμιλος εταιρειών με αντικείμενο τη μεταποίηση και το εμπόριο μεταλλευτικών προϊόντων, που αποτελείται μεταξύ άλλων από Εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και από κοινοπραξίες με κορυφαία παγκοσμίως εταιρεία του χώρου.
 Εταιρεία διαχείρισης και μακροχρόνιας μίσθωσης αυτοκινήτων, θυγατρική μεγάλης αλλοδαπής τράπεζας.
 Εταιρεία τροφίμων, θυγατρική πολυεθνικού ομίλου μεγάλης εμβέλειας με πολυετή παρουσία και σημαντικότατη θέση στην ελληνική αγορά.
 Εταιρεία ιατρικού εξοπλισμού τεχνολογικής αιχμής με σημαντική παρουσία στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
 Αλλοδαπή εταιρεία χερσαίων μεταφορών με σημαντική δραστηριότητα στη Νοτιοανανατολική και Ανατολική Ευρώπη.
 Εταιρεία από τις μεγαλύτερες στο χώρο της παραγωγής προϊόντων συσκευασίας.
 Εταιρεία από τις μεγαλύτερες στον χώρο της εισαγωγής και εμπορίας βοηθημάτων ακοής.
 Εταιρεία με διεθνή δραστηριότητα, εξειδικευμένη στην παροχή υπηρεσιών ελέγχου και συντήρησης τεχνικών έργων σε εγκαταστάσεις πετρελαίου και υγραερίου.
 Αλλοδαπή εταιρεία στο χώρο της ενέργειας (ιδίως στην κατασκευή σχετικών έργων) με σημαντική διεθνή παρουσία.
 Ξενοδοχειακή επιχείρηση σε πολύ δημοφιλή προορισμό η οποία σημειώνει έντονη αναπτυξιακή πορεία.
 Μεγάλη εξαγωγική επιχείρηση στο στο χώρο του ελαιολάδου και των τροφίμων.

Επίσης, άλλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εταιρείες ιατρικών μηχανημάτων και αναλωσίμων, εταιρεία παραγωγής και εμπορίας γυαλιών οράσεως, εταιρεία παραγωγής και εμπορίας παραφαρμακευτικών προϊόντων, εταιρεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εταιρεία εμπορίας ενδυμάτων, εταιρεία παραγωγής πρώτης ύλης για δομικές κατασκευές, εταιρεία παραγωγής λογισμικού και εταιρεία ηλεκτρικών ειδών.

Εξάλλου το γραφείο μας

 Διατηρεί σταθερές και μακροχρόνιες συνεργασίες με δικηγορικά γραφεία του εξωτερικού ενώ είναι μέλος για την Ελλάδα στο διεθνές δικηγορικό δίκτυο LEGUS.
 Διατηρεί δίκτυο συνεργαζόμενων δικηγόρων στις μεγαλύτερες ελληνικές πόλεις.
 Έχει σημαντική εμπειρία στις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου, εκπροσωπώντας ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις χώρες αυτές.
 Έχει την τιμή να εκπροσωπεί στις νομικές της υποθέσεις στην Ελλάδα Πρεσβεία ενός εκ των ιδρυτικών κρατών-μελών της ΕΟΚ.
 Έχει εκπροσωπήσει πελάτες σε όλα τα ελληνικά Δικαστήρια όλων των βαθμίδων (περιλαμβανομένων των ανωτάτων) και ενώπιον των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων
 Έχει αξιόλογη εμπειρία σε εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών, διαιτησία και διαμεσολάβηση.

Γλώσσες εργασίας, πλην της ελληνικής, είναι η αγγλική, η γαλλική,η ισπανική και η γερμανική.

H προσέγγισή μας

 Στενή και ειλικρινής σχέση με τους πελάτες.
 Έγκαιρος και ακριβής σχεδιασμός με βάση τις ανάγκες των πελατών.
 Εντοπισμός του κρίσιμου για τον πελάτη ζητήματος και διάγνωση των πιθανών λύσεων.
 Πρόληψη και προσπάθεια εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.

Εργαζόμαστε με ταχύτητα και ακρίβεια. Στο πλαίσιο αυτό ενημερώνουμε τους πελάτες μας για την πορεία των υποθέσεων τους χωρίς καθυστερήσεις. Δίνουμε έμφαση στην ικανοποίηση των ειδικών αναγκών των πελατών μας και παρέχουμε προσαρμοσμένες σε αυτούς υπηρεσίες, τηρώντας τους κανόνες της επαγγελματικής ηθικής. Επιδιώκουμε τη διαμόρφωση μίας ισχυρής και μακρόχρονης συνεργασίας, βασισμένης στην αμοιβαία εμπιστοσύνη.