Επιτυχής είσπραξη απαίτησης εκτός Ελλάδος

Επιτυχής είσπραξη απαίτησης εκτός Ελλάδος

Το γραφείο μας ανέλαβε με απόλυτη επιτυχία την είσπραξη απαιτήσεων πελάτη μας από εταιρείες στη Γαλλία και την Πολωνία. Ο πελάτης του γραφείου δραστηριοποιείται σε εξειδικευμένους τεχνικούς ελέγχους σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Μετάβαση στο περιεχόμενο