Επιτυχής είσπραξη απαίτησης εκτός Ελλάδος

2 Ιουνίου 2016

Το γραφείο μας ανέλαβε με απόλυτη επιτυχία την είσπραξη απαιτήσεων πελάτη μας από εταιρείες στη Γαλλία και την Πολωνία. Ο πελάτης του γραφείου δραστηριοποιείται σε εξειδικευμένους τεχνικούς ελέγχους σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.