Επιτυχής διαμεσολάβηση διεθνούς υπόθεσης

30 Μαΐου 2018

Η εταιρεία μας μετείχε σε επιτυχή διαμεσολάβηση υποθέσεως σήματος και σύμβασης διανομής στο Λονδίνο με διαμεσολαβητή τον κ. Bill Marsh.