Επιτυχής διαμεσολάβηση διεθνούς υπόθεσης

Η εταιρεία μας μετείχε σε επιτυχή διαμεσολάβηση υποθέσεως σήματος και σύμβασης διανομής στο Λονδίνο με διαμεσολαβητή τον κ. Bill Marsh.

HMLAW LAW FIRM
Skip to content