Επίλυσης διαφορών – προϋπόθεση απόπειρας φιλικού διακανονισμού

Επίλυσης διαφορών – προϋπόθεση απόπειρας φιλικού διακανονισμού

Το δικηγορικό μας γραφείο βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι σε υπόθεση που χειρίστηκε και εντάσσεται στο πεδίο του δικαίου της ενέργειας εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 418/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείο Πειραιά, η οποία ακύρωσε διαταγή πληρωμής, διότι δεν προηγήθηκε η συμφωνηθείσα προδικασία εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς, που είχε προβλεφθεί ρητά στη σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας. Η απόφαση έχει ευρύτερο νομικό ενδιαφέρον που εκτείνεται και στη διαμεσολάβηση, διότι κρίνει ότι ανάλογες συμφωνίες και ρήτρες που εξαρτούν τη δυνατότητα προσφυγής των συμβαλλόμενων μερών στη Δικαιοσύνη από την προηγούμενη αποτυχία συμφωνημένης εξωδικαστικής επίλυσης είναι έγκυρες δικονομικές συμβάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παρεμποδίζουν την πρόσβαση των συμβαλλομένων μερών στο φυσικό δικαστή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο