ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ: ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ – ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

1. Όταν προκύπτουν  διαφορές, κρίσιμο στοιχείο για την αποτελεσματική διαχείριση τους αποτελεί η επιλογή της αποδοτικότερης από οικονομικής άποψης μεθόδου επίλυσης διαφορών. Οι πιθανές επιλογές ανάμεσα στις οποίες καλούμαστε να επιλέξουμε περιλαμβάνουν είτε την εισαγωγή δίκης ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, είτε την προσφυγή ενώπιον διαιτητικού δικαστηρίου, ή ακόμη την επιλογή άλλων εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, όπως η διαμεσολάβηση ή οι διαπραγματεύσεις. Ιδιαίτερα στο πλαίσιο διαδικασιών επίλυσης διαφορών, ένας κρίσιμος παράγοντας που δεν πρέπει να αγνοηθεί είναι η τήρηση της εμπιστευτικότητας, σε σχέση με την ταυτότητα των μερών αλλά και των στοιχείων της υπόθεσης τους. Σε αυτό το πλαίσιο παρέχουμε στους πελάτες μας νομικές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και σέβονται το δικαίωμα τους στην εμπιστευτικότητα. Εξάλλου για την εταιρεία μας αποτελεί πρακτική η δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας, οι οποίοι συνήθως προέρχονται από διάφορες κατηγορίες δραστηριοτήτων, όπως μεταξύ άλλων ιατρικές, φαρμακευτικές, τροφίμων και ποτών, λιανικό εμπόριο, ηλεκτρονικά, χάλυβα, αυτοκινητοβιομηχανία, υποδομές, ενέργεια.

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
2. Οι δικηγόροι μας έχουν μεγάλη εμπειρία στην εκπροσώπηση πελατών ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων, σε όλους τους τομείς πρακτικής της εταιρείας μας. Μάλιστα, κάποιοι εξ αυτών έχουν χειριστεί επιτυχώς διασυνοριακές διαφορές ενώπιον ελληνικών δικαστηρίων, λόγω της υψηλής ειδίκευσής τους στον τομέα του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου καθώς και της νομοθεσίας που αφορά στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές. Οι δικηγόροι μας έχουν αποκομίσει σημαντική εμπειρία στην εκπροσώπηση πελατών ενώπιον των Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και σε υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον αλλοδαπών δικαστηρίων, τις οποίες χειρίζονται σε συνεργασία με αλλοδαπούς δικηγόρους.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
3. Στον τομέα τόσο της εγχώριας όσο και της Διεθνούς Διαιτησίας, η εταιρεία μας βασίζεται αφενός στην έμπειρη ομάδα διαιτησίας της,  στην οποία συμμετέχουν ειδικευμένοι στο αντικείμενο δικηγόροι, αφετέρου στην πλήρως ενημερωμένη ηλεκτρονική μας βιβλιοθήκη, η οποία μας διακρίνει ως μία από τις πιο καινοτόμες δικηγορικές εταιρείες στον τομέα της νομικής πρακτικής, με την εμπειρία  αλλά και τους πόρους για την υποστήριξη των πελατών μας από την έναρξη μιας διαφοράς, έως και το στάδιο εκτέλεσης της διαιτητικής απόφασης. Εξάλλου η εταιρεία μας έχει ήδη χειριστεί σημαντικές υποθέσεις διαιτησίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με μεγάλο ποσοστό επιτυχίας για τους πελάτες της.

4. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι ο Χάρης Μεϊδάνης είναι μέλος του Chartered Institute of Arbitrators (CiArb) στο Λονδίνο και έχει διατελέσει διαιτητής σε εμπορικές διαφορές τόσο στην Ελλάδα  όσο και στο εξωτερικό . Είναι επίσης μέλος του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC) στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Διεθνούς Επιχειρηματικού Δικαίου του ICC και έχει δημοσιεύσει αρκετά άρθρα σχετικά με θέματα Διεθνούς Διαιτησίας. Η προαναφερθείσα ειδίκευση είναι σύμφωνη με την ισχυρή πίστη μας στα πλεονεκτήματα των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών και της προληπτικής νομικής πρακτικής.

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
5. Στον τομέα της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ADR), η εταιρεία μας ειδικεύεται, μεταξύ άλλων, στη διαμεσολάβηση. Η ομάδα των διαμεσολαβητών μας είναι εξειδικευμένη με ισχυρή επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση, ώστε να ενισχύονται οι πιθανότητες εξεύρεσης λύσης, η οποία να είναι ικανοποιεί τα μέρη στη διαφορά. Εξάλλου η πρακτική μας προσφέρει ένα σημαντικό εύρος εμπειρίας σε όλους τους τύπους εμπορικών διαφορών.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο