ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

1) Σε περίπτωση που μεσολαβεί μεσίτης πρέπει να επιδεικνύετε προσοχή στους όρους του συμφωνητικού που θα υπογραφεί με τον μεσίτη.

2) Συνιστούμε να επισκεφτείτε οι ίδιοι ή εκπρόσωπός σας το ακίνητο που σας ενδιαφέρει και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο τί περιλαμβάνει το ακίνητο από συστατικά που μπορούν να αφαιρεθούν από το ακίνητο πχ. κλιματιστικά, εντοιχιζόμενες ηλεκτρικές συσκευές κτλ.

3) Πολλά ακίνητα στην Ελλάδα έχουν θέματα νομικά που απαιτούν πολεοδομική τακτοποίηση πχ κάποιοι χώροι έχουν κτιστεί χωρίς να ληφθεί η απαιτούμενη πολεοδομική άδεια ή κατ’ υπέρβαση της άδειας αυτής. Η τακτοποίηση μπορεί να καθυστερήσει πολύ την διαδικασία ( απαιτείται η προσκόμιση της τακτοποίησης πριν το τελικό συμβόλαιο).

4) ΠΡΙΝ να καταβάλετε οποιαδήποτε προκαταβολή πρέπει να αναθέσετε σε έμπειρο δικηγόρο τον νομικό έλεγχο του ακινήτου.

ΠΡΟΣΟΧΗ στην Ελλάδα το Κτηματολόγιο βρίσκεται ακόμη σε πολλά μέρη υπό επεξεργασία. Ένας έμπειρος δικηγόρος μπορεί να σας καθοδηγήσει στις περιπτώσεις αυτές ώστε να αποφύγετε τις κακοτοπιές και να επιλύσετε τα θέματα που θα προκύψουν, με την προϋπόθεση ότι του έχετε αναθέσει εγκαίρως τον νομικό έλεγχο του ακινήτου.

5) Πρέπει πριν το οριστικό συμβόλαιο να σας προσκομίσουν οι πωλητές αποδεικτικά εξόφλησης των λογαριασμών κοινής ωφέλειας.

6) Απαραίτητο βέβαια είναι να ενημερωθείτε εάν το ακίνητο είναι εκμισθωμένο.

7) Ένα πρόβλημα που παρατηρείτε συχνά αφορά τους χώρους που αγοράζετε ως παρακολούθημα του κύριου ακινήτου πχ θέσεις στάθμευσης, αποθήκες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο