19 Φεβρουάριος 2021

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΙΣ ΔΗΜΌΣΙΕΣ ΣΥΜΒΆΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ΠΕΡΊ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ.

Το γραφείο μας συμμετείχε, μαζί με συνεργαζόμενα δικηγορικά γραφεία της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, στη συνδιοργάνωση εκπαιδευτικού Webinar, με θέμα τη συμμόρφωση με τους κανόνες του Δικαίου του Ανταγωνισμού, για στελέχη και υπαλλήλους ελληνικής πολυεθνικής εταιρείας, προμηθευτή χειρουργικών προϊόντων και ιατρικών συσκευών, κατά τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς για νοσοκομειακές προμήθειες και δημόσιες συμβάσεις. Εκ μέρους της εταιρείας μας, συμμετείχε ο Διευθύνων Σύμβουλος Δρ Χάρης Μεϊδάνης, μαζί με τον Συνεργάτη Δικηγόρο κ. Ευστάθιο Κολοβάρη.

Κάντε κλικ εδώ για το σχέδιο της παρουσίασής μας.

μοιραστείτε

ετικετες

Σχετική δημοσίευση