3 Δεκέμβριος 2020

Το δικηγορικό μας γραφείο διενήργησε νομικό έλεγχο σχετικά με τον χαρακτηρισμό της επένδυσης μιας εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα των ΑΠΕ

Η δικηγορική μας εταιρεία διενήργησε νομικό έλεγχο σχετικά με τον χαρακτηρισμό της επένδυσης μιας εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα των ΑΠΕ ως "στρατηγικής σημασίας", στο πλαίσιο της νομοθεσίας fast track. Ο νομικός έλεγχος περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, την τεκμηρίωση του στρατηγικού χαρακτήρα του προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου και την εξέταση και νομική αξιολόγηση των υποβληθέντων εγγράφων.

μοιραστείτε

ετικετες

Σχετική δημοσίευση