ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
MEIDANIS, SEREMETAKIS & ASSOCIATES

________________________________________________________________________

Υψηλάντου 39, Αθήνα 106.76, GR, T.: 210-3609997/ 210-3604445 fax: 210 3609992
email: admin@hmlaw.gr URL: www.hmlaw.gr

Αθήνα, 25.5.2018

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

I. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε
Ενδέχεται να συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία από εσάς όταν επικοινωνείτε μαζί μας για να ζητήσετε νομικές συμβουλές ή να υποβάλετε αίτηση για εργασία ή να λάβετε πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον ιστότοπο. Οι προσωπικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε περιλαμβάνουν:
1. Βασικές πληροφορίες (όνομα/επώνυμο, σημερινός εργοδότης, τίτλος/θέση)
2. Στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμός τηλεφώνου)
3. Οικονομικές πληροφορίες (πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμές)
4. Προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχονται από ή για λογαριασμό των πελατών μας ή που παράγονται από εμάς κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών προς αυτούς, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν ειδικές κατηγορίες δεδομένων.
5. Κάθε είδους άλλη πληροφορία για εσάς που μπορεί να δώσετε
II. Πώς λαμβάνουμε τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα
1. Συλλέγουμε πληροφορίες από εσάς κατά την παροχή νομικών υπηρεσιών
2. Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν μας τις προσφέρετε.
3. Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν κάνετε αίτηση για μια ευκαιρία απασχόλησης
4. Ενδέχεται να συλλέγουμε ή να λαμβάνουμε πληροφορίες για εσάς από άλλες πηγές, όπως για παράδειγμα να διατηρούμε τα στοιχεία επικοινωνίας που ήδη διατηρούμε για εσάς ακριβή και επικαιροποιημένα, χρησιμοποιώντας πηγές που είναι διαθέσιμες στο κοινό.
III. Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Η δικηγορική εταιρεία Meidanis Seremetakis & Associates συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν για τους ακόλουθους σκοπούς:
1. Για να σας παρέχουμε νομικές υπηρεσίες
2. Για την παροχή πληροφοριών που ζητήσατε
3. Για να διαχειριστούμε τη σχέση μας μαζί σας
4. Για την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης, άσκησης ή υπεράσπισης νομικών αξιώσεων
5. Για σκοπούς απασχόλησης
Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να:
1. Για την εκτέλεση μιας σύμβασης, όπως η σύναψη σύμβασης με ένα πρόσωπο για την παροχή νομικών υπηρεσιών
2. Για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή διαδικασιών
3. Συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις
4. Για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς
5. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και την άσκηση των δικαιωμάτων στον τομέα της νομοθεσίας για την απασχόληση και την κοινωνική ασφάλιση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
6. Εάν έχουμε τη συγκατάθεσή σας, όπου αυτή απαιτείται
IV. Με ποιον μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα
Τα τρίτα μέρη δεν θα χρησιμοποιήσουν ποτέ τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εκτός από την περίπτωση που τα εν λόγω τρίτα μέρη παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς ή για λογαριασμό μας ή όταν απαιτείται από το νόμο ή όταν είναι απαραίτητο για τους σκοπούς ή σε σχέση με νομικές διαδικασίες ή για την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών δικαιωμάτων.
V. Σε ποιες χώρες διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να χρειαστεί να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τοποθεσίες εκτός Ελλάδας. Θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας μόνο εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Εάν διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε τοποθεσία εκτός του ΕΟΧ, θα εφαρμόσουμε τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες παραμένουν προστατευμένες και ασφαλείς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.
VI. Χρόνος για τον οποίο διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Ο χρόνος για τον οποίο θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εξαρτάται από τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται και χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες, λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις για τη διατήρηση των πληροφοριών για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα, τις προθεσμίες παραγραφής για την ανάληψη νομικών ενεργειών και τους επιχειρηματικούς σκοπούς της δικηγορικής μας εταιρείας.
VII. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Χρησιμοποιούμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση και αποκάλυψη. Όλοι οι υπάλληλοί μας και τα τρίτα μέρη που προσλαμβάνουμε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων υποχρεούνται να σέβονται την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων.
VIII. Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα
Έχετε το δικαίωμα να:
1. να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας,
2. να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή των δεδομένων σας,
3. να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας,
4. να αντιταχθείτε σε κάθε είδους επεξεργασία δεδομένων
5. να ζητήσετε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλο δικηγορικό γραφείο.
Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της τοπικής εποπτικής αρχής κατά του δικηγορικού μας γραφείου. Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία και επιλέξετε αργότερα να την ανακαλέσετε, θα σεβαστούμε την επιλογή αυτή σύμφωνα με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, παρακαλούμε στείλτε μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση admin@hmlaw.gr.
IX. Cookies
Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για να σας διακρίνει από άλλους χρήστες του ιστότοπού μας και να συλλέγει πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τα πρότυπα συμπεριφοράς των επισκεπτών μας, προκειμένου να λαμβάνει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των επισκέψεων και τις δημοφιλείς σελίδες του ιστότοπού μας.
X. Τροποποιήσεις
Ενδέχεται να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική απορρήτου κατά καιρούς, χωρίς προειδοποίηση, ώστε να αντικατοπτρίζουμε τα σχόλια της εταιρείας, των πελατών και άλλων. Σας ενθαρρύνουμε να επανεξετάζετε περιοδικά την Πολιτική Απορρήτου για να ενημερώνεστε για τον τρόπο με τον οποίο δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες.