27 Φεβρουάριος 2024

NEO ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ BIBΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Ο Χάρης Μεϊδάνης, Διευθύνων Έταιρος της Δικηγορικής Εταιρείας Μεϊδάνης, Σερεμετάκης και Συνεργάτες, συμμετείχε στην συγγραφή του συλλογικού συγγράμματος με τίτλο «ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ » (εκδόσεις ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) υπό την επιμέλεια του καθηγητή Χάρη Π. Παμπούκη.

Το συγκεκριμένο συλλογικό έργο αποτελεί τον πλέον ενημερωμένο οδηγό ελληνικού δικαίου διαιτησίας, πλαισιωμένο με εκτεταμένες αναφορές σε νομολογία και βιβλιογραφία. Αποτελεί μια σύνθεση των έργων πολλών αξιόλογων επιστημόνων, ακαδημαϊκών και έμπειρων δικηγόρων της πράξης.

Πρόκειται για ένα έργο πληρέστατο το οποίο περιλαμβάνει εκτενείς αναπτύξεις για τη διεθνή εμπορική διαιτησία καθώς και αναπτύξεις εισαγωγικού χαρακτήρα για την επενδυτική διαιτησία αλλά και για τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών και ιδίως τη διαμεσολάβηση που αποτελεί τη συμμετοχή του Χάρη Μεϊδάνη στο έργο.

NEW COLECTIVE BOOK ON ARBITRATION AND MEDIATION 2

μοιραστείτε

ετικετες

Σχετική δημοσίευση