10 Αύγουστος 2020

Νέο βιβλίο του Χάρη Μεϊδάνη

Ένα νέο βιβλίο του Χάρη Μεϊδάνη με τίτλο "Διαμεσολάβηση, διεθνής και συγκριτική πτυχή" μόλις κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Νομική Βιβλιοθήκη (σειρά ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και δίκαιο διεθνών συναλλαγών-πρόλογος Pr. Χ. Παμπούκης). Το βιβλίο πραγματεύεται τη διαμεσολάβηση από διεθνή και συγκριτική σκοπιά και εστιάζει στα κύρια χαρακτηριστικά της σε συγκριτικό πλαίσιο, καθώς και στις πρωτοβουλίες της διεθνούς κοινότητας σε σχέση με την προώθησή της. Πρόκειται για το πρώτο ελληνόγλωσσο βιβλίο για τη διαμεσολάβηση από την άποψη αυτή. Για περισσότερα βλ: https://www.nb.org/greek/ch-meidanis.html

μοιραστείτε

ετικετες

Σχετική δημοσίευση