20 Ιούνιος 2019

Νομική επιμέλεια

Το δικηγορικό μας γραφείο ανέλαβε τη νομική δέουσα επιμέλεια σε σχέση με μια ξενοδοχειακή επένδυση ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο της νομοθεσίας fast track. Η νομική δέουσα επιμέλεια περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ζητήματα νομικών τίτλων του ακινήτου, του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και εταιρικών εγγράφων νομιμοποίησης.

μοιραστείτε

ετικετες

Σχετική δημοσίευση