7 Ιούνιος 2019

Διεθνής υπόθεση διαδοχής 

Το δικηγορικό μας γραφείο χειρίζεται μια διεθνή υπόθεση κληρονομικής διαδοχής που αφορά άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, σε συνεργασία με τοπικό δικηγόρο. Η υπόθεση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το ζήτημα του εφαρμοστέου δικαίου στην κληρονομική διαδοχή και της νομιμοποίησης των κληρονόμων του ασθενούς. Στο ίδιο πλαίσιο, συντονίζουμε τις απαραίτητες ενέργειες για τον δέοντα χειρισμό της υπόθεσης στις δύο χώρες, ιδίως σε σχέση με τη διασυνοριακή εκτέλεση μιας πιθανής δικαστικής απόφασης.

 

 

μοιραστείτε

ετικετες

Σχετική δημοσίευση