7 Ιούνιος 2019

ΥΠΟΘΕΣΗ FACTORING

Το δικηγορικό μας γραφείο χειρίστηκε σε συμβουλευτική βάση μια υπόθεση factoring με διεθνή διάσταση. Συγκεκριμένα, συμβουλεύσαμε σε ρυθμιστικά και εποπτικά θέματα, σε θέματα εφαρμοστέου δικαίου σε σύμβαση factoring με διεθνή διάσταση και σε θέματα αναγνώρισης και εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων.

 

μοιραστείτε

ετικετες

Σχετική δημοσίευση