5 Νοέμβριος 2018

Πρόγραμμα της ΕΕ Enable

Ο Χάρης Μεϊδάνης συμμετείχε στο πρόγραμμα "enable" της ΕΕ που αποσκοπεί στην τροποποίηση των μεθόδων διεθνούς επίδοσης εγγράφων και εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων εντός της ΕΕ, ιδίως με τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών. Το πρόγραμμα διεξήχθη από το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τη Διεθνή Ένωση Δικαστικών Λειτουργών

μοιραστείτε

ετικετες

Σχετική δημοσίευση