24 Μάρτιος 2020

COVID-19 ΜΈΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΈΣ ΣΥΝΕΛΕΎΣΕΙΣ

Μέσω των μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας από το Covid-19, από τις 20.03.2020 και μέχρι τις 30.06.2020, όλα τα νομικά πρόσωπα επιτρέπεται να διεξάγουν τη Γενική Συνέλευση των μελών τους (μετόχων ή εταίρων ανάλογα με τη μορφή τους) μέσω τηλεδιάσκεψης, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό του φορέα. Τα νέα αυτά μέτρα επισημαίνουν επίσης ότι η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη διεξαγωγή της τηλεδιάσκεψης.

μοιραστείτε

ετικετες

Σχετική δημοσίευση