12 Σεπτέμβριος 2017

Περίπτωση παραβίασης εμπορικού σήματος της ΕΕ σε άλλο κράτος μέλος

Η εταιρεία μας έχει διαχειριστεί με επιτυχία υπόθεση παραβίασης σήματος της ΕΕ ελληνικής εταιρείας σε άλλο κράτος μέλος σε συνεργασία με τοπικούς δικηγόρους.
μοιραστείτε

ετικετες

Σχετική δημοσίευση