12 Σεπτέμβριος 2017

Εξαγορά μετοχών και συναφείς συμβάσεις

Η εταιρεία μας παρείχε νομικές συμβουλές σε ελληνική εταιρεία σχετικά με την εξαγορά μετοχών αλλοδαπής εταιρείας σε κοινή θυγατρική της.
μοιραστείτε

ετικετες

Σχετική δημοσίευση