ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Η εταιρεία μας έχει μεγάλη εξειδίκευση στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο των διεθνών συναλλαγών. Στο πλαίσιο αυτό, χειρίζεται...
Περισσότερα
ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Χάρη στο στέρεο ακαδημαϊκό μας υπόβαθρο, σε συνδυασμό με την εμπειρία της ομάδας της δικηγορικής μας εταιρείας, παρέχουμε πλήρη νομική υποστήριξη σε ελληνικές εταιρείες, καθώς...

Περισσότερα
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ: ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ – ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται σε όλη την έκταση της επίλυσης εμπορικών διαφορών.

Οι δικηγόροι της εταιρείας μας, με επικεφαλής τον εκ των εταίρων μας...
Περισσότερα
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η εταιρεία μας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε τραπεζικά ιδρύματα σε θέματα τραπεζικής εποπτείας και κανονιστικών ρυθμίσεων. Υπό το πρίσμα αυτό, η εταιρεία μας αναλαμβάνει...

Περισσότερα
ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Ελλάδα έχει ήδη αναδειχθεί σε βασικό παίκτη στον τομέα της ενέργειας, προσελκύοντας τα τελευταία χρόνια επενδυτές από όλο τον κόσμο. Οι κλιματικές της συνθήκες...

Περισσότερα
ΔΙΚΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Στον κλάδο του δικαίου του διαδικτύου, οι δικηγόροι μας έχουν μεγάλη εμπειρία παροχής υποστηρικτικών νομικών υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα σε σχέση με ιστότοπους, τους ...
Περισσότερα
ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο δίκαιο των μεταφορών και το ναυτικό δίκαιο, έχοντας χειριστεί με επιτυχία υποθέσεις ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων, ιδίως...
Περισσότερα
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Στο πλαίσιο της παροχής ολοκληρωμένης νομικής υποστήριξης στους πελάτες μας, η εταιρεία μας παρακολουθεί στενά τη σχετική νομοθεσία σε μεγάλο εύρος τομέων, όπως ο ιατρικός εξοπλισμός, ...
Περισσότερα
ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

H εταιρεία μας προσφέρει πλήρη νομική κάλυψη στους πελάτες της σε ολόκληρο το φάσμα των υποθέσεων τους, που σχετίζονται με κάθε είδους ακίνητη περιουσία (οικιστική, αγροτική και επαγγελματική)...

Περισσότερα