ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η εταιρεία μας έχει μεγάλη εξειδίκευση στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο των διεθνών συναλλαγών. Στο πλαίσιο αυτό, χειρίζεται σταθερά και με μεγάλη επιτυχία υποθέσεις επιχειρηματικών διαφορών διασυνοριακού χαρακτήρα ενώπιον πολιτειακών αλλά και διαιτητικών δικαστηρίων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ειδικότερα, η εταιρεία μας ειδικεύεται στην επίλυση δυσχερών νομικών ζητημάτων, που άπτονται των κανόνων της διεθνούς δικαιοδοσίας και της αναγνώρισης και εκτέλεσης στην Ελλάδα αλλοδαπών δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων, αλλά και ελληνικών αποφάσεων στο εξωτερικό, με τη συνδρομή τοπικών δικηγόρων.

Λόγω της βαθιάς γνώσης και εμπειρίας μας στο συγκεκριμένο αντικείμενο, συχνά μας ανατίθεται η σύνταξη νομικών γνωμοδοτήσεων σχετικά με θέματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου (εφαρμοστέο δίκαιο, διεθνής δικαιοδοσία, διεθνής αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων).

Σημαντικό, επίσης τμήμα των υποθέσεων μας που έχουν στοιχεία αλλοδαπότητας και σχετίζονται με το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο αφορά σε υποθέσεις διεθνούς κληρονομικού δικαίου.

Τέλος, έχουμε βαθιά γνώση και μακρόχρονη εμπειρία στη σύνταξη/επεξεργασία διεθνών εμπορικών συμβάσεων και των συγκριτικού δικαίου νομικών θεμάτων που εμφανίζονται σε αυτές.