ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η δικηγορική μας εταιρεία έχει μακρά ιστορία στην παροχή νομικών υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ιδρύθηκε το 1958 από τον Πέτρο Παγουλάτο και λειτούργησε αρχικά ως δικηγορικό γραφείο με την επωνυμία Παγουλάτος και Συνεργάτες, αναπτύσσοντας σταδιακά σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση στις περισσότερες πτυχές του δικαίου των επιχειρήσεων, με πάντα ισχυρή τη διαχείριση υποθέσεων διασυνοριακού χαρακτήρα. Το έτος 2006, το τότε νεοϊδρυθέν δικηγορικό γραφείο του σημερινού διευθύνοντος εταίρου της εταιρείας μας, Δρ. Χάρη Μεϊδάνη, συγχωνεύθηκε με το γραφείο Παγουλάτος & Συνεργάτες και το έτος 2013 πραγματοποιήθηκε περαιτέρω συγχώνευση με το δικηγορικό γραφείο του Θεόδωρου Σερεμετάκη. Η δικηγορική μας εταιρεία έλαβε την σημερινή της νομική μορφή το έτος 2016 με την επωνυμία «Μεϊδάνης, Σερεμετάκης & Συνεργάτες» και στη συνέχεια το αντικείμενο της διευρύνθηκε, με την σταδιακή προσθήκη αξιόλογων συνεργατών με βαθιά γνώση του δικαίου και αποδεδειγμένη εμπειρία στην παροχή νομικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Σήμερα, η δικηγορική μας εταιρεία είναι μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και ταχέως αναπτυσσόμενες στην Ελλάδα, με σημαντικό δίκτυο συνεργαζόμενων δικηγόρων και δικηγορικών εταιρειών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και είναι μέλος του διεθνούς δικτύου δικηγορικών εταιρειών Πρωτέας (http://www.proteuslaw.eu/).