ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ – ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται σε όλη την έκταση της επίλυσης εμπορικών διαφορών.

Οι δικηγόροι της εταιρείας μας, με επικεφαλής τον εκ των εταίρων μας Θεόδωρο Σερεμετάκη, έχουν μεγάλη εμπειρία στην εκπροσώπηση πελατών μας ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων, σε όλους τους κλάδους δικαίου, όπου η εταιρεία μας παρέχει νομικές υπηρεσίες, ιδίως σε ζητήματα που αφορούν εμπορικές, τραπεζικές, χρηματοοικονομικές διαφορές και υποθέσεις δικαίου της ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία μας έχει χειριστεί επιτυχώς διασυνοριακές διαφορές ενώπιον ελληνικών δικαστηρίων, λόγω της υψηλής ειδίκευσης μας στον τομέα του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου καθώς και στο δίκαιο των διεθνών εμπορικών συναλλαγών. Επίσης, η εταιρεία μας έχει εκπροσωπήσει πελάτες της ενώπιον των Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και σε υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον αλλοδαπών δικαστηρίων, τις οποίες χειρίζεται σε συνεργασία με αλλοδαπά δικηγορικά γραφεία.

Στον τομέα τόσο της ημεδαπής όσο και της διεθνούς διαιτησίας, η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία και έχει χειριστεί σημαντικές υποθέσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με μεγάλο ποσοστό επιτυχίας για τους πελάτες της. Ο Χάρης Μεϊδάνης είναι μέλος του Chartered Institute of Arbitrators (CiArb) στο Λονδίνο και έχει διατελέσει διαιτητής σε εμπορικές διαφορές ημεδαπές αλλά και διεθνείς. Είναι επίσης μέλος του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC) στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Διεθνούς Επιχειρηματικού Δικαίου του ICC και έχει δημοσιεύσει αρκετά άρθρα σχετικά με θέματα Διεθνούς Διαιτησίας.

Στον τομέα της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ADR), η εταιρεία μας ειδικεύεται, μεταξύ άλλων, στη διαμεσολάβηση. Η ομάδα των διαμεσολαβητών μας, με επικεφαλής τον εκ των εταίρων μας Χάρη Μεϊδάνη, είναι εξειδικευμένη, με ισχυρή επιστημονική κατάρτιση (και πολλά σχετικά με τη διαμεσολάβηση επιστημονικά άρθρα) και πρακτική εμπειρία ιδίως στην διαμεσολάβηση.