ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Ελλάδα έχει ήδη αναδειχθεί σε βασικό παίκτη στον τομέα της ενέργειας, προσελκύοντας τα τελευταία χρόνια επενδυτές από όλο τον κόσμο. Οι κλιματικές της συνθήκες (εκτεταμένη ηλιοφάνεια και ισχυροί άνεμοι) ευνοούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), ενώ ταυτόχρονα η γεωγραφική της θέση, μεταξύ Ανατολής και Δύσης, την καθιστά αναγκαία δίοδο για τη διασύνδεση των διεθνών ενεργειακών αγορών.

Η εταιρεία μας παρακολουθεί σταθερά τις νομικές εξελίξεις του δικαίου της ενέργειας. Διαθέτουμε άριστη ακαδημαϊκή και πρακτική γνώση της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και παρακολουθούμε σταθερά τις νομολογιακές εξελίξεις. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι είμαστε εξαιρετικά εξοικειωμένοι με τις ενεργειακές αγορές, ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά στις επιχειρησιακές ανάγκες των πελατών μας.

Το τελευταίο διάστημα, οι δικηγόροι μας που ασχολούνται με το δίκαιο της ενέργειας, συμβουλεύουν δύο από τους βασικότερους θεσμικούς φορείς του κλάδου της ενέργειας στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα συνεργαζόμαστε με γνωστούς Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης. Παράλληλα, συμβουλεύουμε ιδιώτες πελάτες σε θέματα που σχετίζονται με την αδειοδοτική διαδικασία έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ), αλλά και με την κατασκευή υποδομών διανομής φυσικού αερίου.

Τέλος, επί σειρά ετών, εκπροσωπούμε με πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας τόσο θεσμικούς φορείς του κλάδου της ενέργειας όσο και ιδιώτες ενώπιον των εθνικών Αρχών, αλλά και των Δικαστηρίων.