ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Χάρη στο στέρεο ακαδημαϊκό μας υπόβαθρο, σε συνδυασμό με την εμπειρία της ομάδας της δικηγορικής μας εταιρείας, παρέχουμε πλήρη νομική υποστήριξη σε ελληνικές εταιρείες, καθώς και σε ελληνικές θυγατρικές ξένων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων πολυεθνικών. Οι πελάτες μας αποτελούνται από ένα ευρύ φάσμα, από ατομικές επιχειρήσεις έως ανώνυμες εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία μας διαθέτει σημαντική και εκτεταμένη εμπειρία στη σύσταση όλων των εταιρικών τύπων, συμπεριλαμβανομένων των κοινοπραξιών.

Η εταιρεία μας παρέχει πλήρη και σε βάθος νομική υποστήριξη σε επιχειρήσεις όλων των μορφών και εταιρικών τύπων, αμιγώς ελληνικές, ελληνικές θυγατρικές ξένων εταιρειών καθώς και πολυεθνικές. Στο πλαίσιο αυτό παρέχει άμεση και διαρκή συμβουλευτική υποστήριξη για όλα τα νομικά ζητήματα που προκύπτουν από την λειτουργία των εταιρειών, όπως ενδεικτικά εταιρικής διακυβέρνησης, σύννομης λειτουργίας καταστατικών οργάνων, μάρκετινγκ, συγχωνεύσεων και εξαγορών, κάθε μορφής χρηματοδότησης για τις ανάγκες των εταιρικών σκοπών, συμφωνιών αλλά και διαφορών μεταξύ μετόχων, προστασίας σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων.

Ο διευθύνων εταίρος μας Χάρης Μεϊδάνης έχει συμμετάσχει στο παρελθόν με την ιδιότητα του νομικού συμβούλου του ελληνικού Υπουργείου Ανάπτυξης σε νομοπαρασκευαστικές εργασίες για την απλούστευση της σύστασης εταιρειών

Η εταιρεία μας διαθέτει επίσης εκτεταμένη εμπειρία στη σύνταξη/επεξεργασία ειδικών τύπων συμβάσεων, όπως κατασκευαστικές, πώλησης, εφοδιαστικής αλυσίδας, μεταφοράς τεχνογνωσίας, πρακτόρευσης, διανομής και δικαιόχρησης.

Εκπροσωπούμε σταθερά και με επιτυχία εταιρείες στο χειρισμό διαφορών που προκύπτουν σε σχέση με εμπορικές συμβάσεις ενώπιον πολιτειακών και διαιτητικών δικαστηρίων. Στο ίδιο πλαίσιο, έχουμε εκπροσωπήσει πελάτες σε πολλές υποθέσεις σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα της αποζημίωσης πελατείας στην περίπτωση καταγγελίας σύμβασης αντιπροσωπείας ή αποκλειστικής διανομής, τόσο δικαστικά όσο και εξωδικαστικά με υψηλό ποσοστό επιτυχίας.

Η εταιρεία μας διαθέτει επίσης σημαντική εμπειρία στην κατοχύρωση, ανανέωση και προστασία ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών εμπορικών σημάτων. Έχουμε χειριστεί με επιτυχία πολλές υποθέσεις εμπορικών σημάτων ενώπιον της Εθνικής Επιτροπής Εμπορικών Σημάτων και των ελληνικών δικαστηρίων.