ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο δίκαιο των μεταφορών και το ναυτικό δίκαιο, έχοντας χειριστεί με επιτυχία υποθέσεις ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων, ιδίως σε σχέση με τις διεθνείς οδικές μεταφορές (CRM).

Στο ίδιο πλαίσιο, εκπροσωπούμε με συνέπεια και επιτυχία τους πελάτες μας και ενώπιον διαιτητικών δικαστηρίων, αλλά και στην διαμεσολάβηση.

Επιπλέον, η εταιρεία μας ειδικεύεται στην εκπόνηση διεθνών συμβάσεων μεταφοράς.

Μέλη της εταιρείας μας έχουν επίσης χειριστεί υποθέσεις από το χώρο της ναυτιλίας, ιδίως αγοραπωλησίες πλοίων και της σχετικής χρηματοδότησης τους, καθώς και ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία ναυτιλιακών εταιρειών, τις συμβάσεις κοινοπραξίας μεταξύ ναυτιλιακών εταιρειών, αλλά και διαφορές μεταξύ εταίρων στις επιχειρήσεις αυτές. Σοβαρό πλεονέκτημα των υπηρεσιών μας στον τομέα αυτό αποτελεί το στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο και η βαθιά γνώση στο νομικό χειρισμό όλων των πτυχών των πολύπλοκων εγχώριων και διασυνοριακών συναλλαγών.