Εκτέλεση ελληνικής απόφασης σε σχέση με διεθνή μεταφορά στη Γερμανία και την Ελλάδα

6 Ιουνίου 2016

Το γραφείο μας πέτυχε την είσπραξη του συνόλου επιδικασθείσας απαίτησης από ελληνικό δικαστήριο μετά από συντονισμένες ενέργειες στην Ελλάδα και τη Γερμανία, στη δεύτερη περίπτωση, σε συνεργασία με τοπικό δικηγορικό γραφείο.