Εκτέλεση ελληνικής απόφασης σε σχέση με διεθνή μεταφορά στη Γερμανία και την Ελλάδα

Εκτέλεση ελληνικής απόφασης σε σχέση με διεθνή μεταφορά στη Γερμανία και την Ελλάδα

Το γραφείο μας πέτυχε την είσπραξη του συνόλου επιδικασθείσας απαίτησης από ελληνικό δικαστήριο μετά από συντονισμένες ενέργειες στην Ελλάδα και τη Γερμανία, στη δεύτερη περίπτωση, σε συνεργασία με τοπικό δικηγορικό γραφείο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο