Εκπροσώπηση Οργανισμού της ΕΕ για υποθέσεις του στο Δικαστήριο Δημόσια Διοίκησης της ΕΕ

Εκπροσώπηση Οργανισμού της ΕΕ για υποθέσεις του στο Δικαστήριο Δημόσια Διοίκησης της ΕΕ

Το γραφείο μας έχει αναλάβει σειρά υποθέσεων υπαλλήλων της ΕΕ ενώπιον του ΔΔΔ για λογαριασμό Οργανισμού της ΕΕ

Μετάβαση στο περιεχόμενο