Εκπροσώπηση Οργανισμού της ΕΕ για υποθέσεις του στο Δικαστήριο Δημόσια Διοίκησης της ΕΕ | HMLAW LAW FIRM

Εκπροσώπηση Οργανισμού της ΕΕ για υποθέσεις του στο Δικαστήριο Δημόσια Διοίκησης της ΕΕ

28 Μαΐου 2014

Το γραφείο μας έχει αναλάβει σειρά υποθέσεων υπαλλήλων της ΕΕ ενώπιον του ΔΔΔ για λογαριασμό Οργανισμού της ΕΕ