Εκπροσώπηση Οργανισμού της ΕΕ για υποθέσεις του στο Δικαστήριο Δημόσια Διοίκησης της ΕΕ

Μαΐ 28, 2014 | Χωρίς κατηγορία

Το γραφείο μας έχει αναλάβει σειρά υποθέσεων υπαλλήλων της ΕΕ ενώπιον του ΔΔΔ για λογαριασμό Οργανισμού της ΕΕ