Εμπορικές συμβάσεις

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Το γραφείο μας διαπραγματεύεται και συντάσσει εμπορικές συμβάσεις διαφόρων τύπων. Εκτενή εμπειρία έχουμε σε συμβάσεις αντιπροσωπείας, διανομής και δικαιόχρησης (franchising) που αποτελούν συνήθη μέθοδο ανάπτυξης των εργασιών πελατών μας.

Στο ίδιο πλαίσιο το γραφείο μας έχει εκπροσωπήσει σε πολλές υποθέσεις πελάτες της ως προς το καίριο ζήτημα της αποζημίωσης πελατείας, τόσο εξωδικαστικά όσο και δικαστικά με επιτυχή έκβαση ως προς την καταβολή αποζημιώσεως ή την απόκρουσή της, ανάλογα με τα εκπροσωπούμενα συμφέροντα.

Εξάλλου έχουμε εκτενή εμπειρία ειδικές συμβάσεις, όπως συμβάσεις κοινοπραξίας, κατασκευαστικές, χρηματοδοτήσεων, συμφωνητικά εχεμύθειας, διεθνών πωλήσεων, εφοδιαστικής αλυσίδας, μεσιτείας, χρησιδανείου. Σε αρκετές περιπτώσεις έχουμε εμπλακεί με επιτυχία και στο χειρισμό διαφορών που έχουν ανακύψει ενώπιον δικαστηρίων ή/και διαιτησίας σε σχέση με εμπορικές συμβάσεις.