ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Ολοκληρώσαμε επιτυχώς για λογαριασμό εταιρικού πελάτη, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα της εμπορίας ιατροτεχνολογικού υλικού, την πώληση δύο χειρουργικών μηχανημάτων, αξίας άνω των 2.000.000 ευρώ έκαστο, σε ελληνικά ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο