Δικηγορική Εταιρεία

19 Νοεμβρίου 2016

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι το γραφείο μας λειτουργεί πια ως δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία “Μεϊδάνης, Σερεμετάκης και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία”. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας για την εμπιστοσύνη τους και στο νέο μας βήμα.