ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Δίκαιο Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας

ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το γραφείο μας διαθέτει σημαντική εμπειρία σε ζητήματα έρευνας, κατοχύρωσης ανανέωσης και προστασίας ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών σημάτων και ευρεσιτεχνιών. Μάλιστα διατηρούμε σταθερή συνεργασία με μεγάλο διεθνές γραφείο κατοχύρωσης σημάτων. Έχουμε χειριστεί πολλές υποθέσεις σημάτων στην Επιτροπή Σημάτων και στα Δικαστήρια με μεγάλη επιτυχία. Επίσης, παρέχουμε νομικές υπηρεσίες σχετικά με την κατοχύρωση και προστασία ευρεσιτεχνιών.

Επίσης, έχουμε σημαντική εμπειρία στις συμβάσεις μεταβίβασης πνευματικών δικαιωμάτων καθώς και σε ζητήματα διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδίως σε σχέση με τη μεταβίβαση έργων τέχνης.