ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Δίκαιο του Τουρισμού

ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ανάμεσα στους πελάτες μας συγκαταλέγονται τουριστικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ξενοδοχειακών μονάδων. Τους παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες για όλα τα θέματα που άπτονται της λειτουργίας τους, τόσο σχετικά με τις οικονομικές τους συναλλαγές, όσο και με τις σχέσεις τους με το Δημόσιο και τις αρμόδιες Αρχές. Επίσης, το γραφείο μας ειδικεύεται στη επεξεργασία τουριστικών και ξενοδοχειακών συμβάσεων (συμβάσεις allotment, συμβάσεις guarantee κ.λ.π) με ημεδαπούς και προπάντων, οίκους τους εξωτερικού.
Επίσης, έχουμε χειριστεί με επιτυχία υποθέσεις που έχουν καταλήξει στα δικαστήρια.