ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Οι μεταφορές αποτέλεσαν το πεδίο μιας μακράς διαδικασίας διαμόρφωσης ενιαίας νομοθεσίας παγκοσμίως, καθώς και ομοιόμορφων εμπορικών όρων που διαδόθηκαν σε όλο τον κόσμο. Τις τελευταίες δεκαετίες, η πολυπλοκότητα και η αποτελεσματικότητα των διεθνών μεταφορών εμπορευμάτων έχουν αυξηθεί ραγδαία. Οι σύγχρονες μεταφορές προσφέρουν μια μεγάλη ποικιλία δυνατοτήτων στις σύγχρονες επιχειρήσεις να αυξήσουν το ποσοστό πωλήσεών τους, να κατακτήσουν νέες αγορές και να αναπτυχθούν.

2. Από το 1958 οι δικηγόροι μας έχουν εξελίξει την πρακτική τους στους τομείς του δικαίου των μεταφορών και του ναυτικού δικαίου. Υπό αυτό το πρίσμα, έχουμε χειριστεί θέματα στον τομέα των διεθνών οδικών μεταφορών (CMR), ζητήματα ναυτιλίας, ιδίως την πώληση και αγορά πλοίων και τη σχετική χρηματοδότηση, καθώς και ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία ναυτιλιακών εταιρειών, συμβάσεις κοινών επιχειρήσεων μεταξύ ναυτιλιακών εταιρειών και συγκρούσεις μεταξύ εταίρων.

3. Συμβουλεύουμε τους πελάτες μας σε όλες τις ερωτήσεις γύρω από το δίκαιο των μεταφορών και το ναυτικό δίκαιο, προσφέροντάς τους το πλεονέκτημα ενός πολύτιμου συνδυασμού επίγνωσης του παγκόσμιου γίγνεσθαι και γνώσης των εγχώριων συνθηκών, που μας επιτρέπει να χειριζόμαστε όλες τις πτυχές των πολύπλοκων εγχώριων και διασυνοριακών συναλλαγών. Το βασικό στοιχείο της επιτυχίας μας είναι η καθημερινή υποστήριξη που προσφέρουμε στους πελάτες μας, η οποία έχει συμβάλει στην πλήρη κατανόηση του συγκεκριμένου αντικειμένου.

4. Επιπλέον, η εταιρία μας εξειδικεύεται στην εκπόνηση διεθνών όρων μεταφοράς και συμβάσεων, οι οποίες αφορούν σε υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών σιδηροδρομικών, μηχανοκίνητων, εγχώριων μεταφορών εμπορευμάτων και εγχώριων μεταφορέων ύδατος (συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών και παράκτιων).

5. Οι δικηγόροι μας έχουν επίσης αποκτήσει ουσιαστική εμπειρία στον τομέα της επίλυσης διαφορών σε θέματα που αφορούν τον τομέα των διεθνών οδικών μεταφορών (CMR). Στο θέμα αυτό, έχουμε εκπροσωπήσει επιτυχώς τους πελάτες μας ενώπιον εθνικών δικαστηρίων, καθώς και ενώπιον διαιτητικών δικαστηρίων και στη διαμεσολάβηση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο