ΔΙΚΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

1. Οι άνθρωποι σήμερα εξαρτώνται όλο και περισσότερο από την τεχνολογία για να κάνουν τις καθημερινές τους εργασίες, μέσω της χρήσης φορητών υπολογιστών, smartphones και του διαδικτύου. Εξάλλου ήδη πολλά προϊόντα και υπηρεσίες παρέχονται πλέον διαδικτυακά, και κατά τον τρόπο αυτό καθίστανται εύκολα προσβάσιμα απλώς μέσω χρήσης του διαδικτύου. Στο πλαίσιο αυτό, πολλά είναι τα νομικά ζητήματα που προκύπτουν σε σχέση με τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου.

2. Στον κλάδο του δικαίου του Διαδικτύου, με τη συμμόρφωση του ιστότοπου εξασφαλίζονται η διαφάνεια και η διακυβέρνηση, ώστε να προστατεύονται οι επιχειρήσεις καθώς και τα δικαιώματα των δυνητικών πελατών και επισκεπτών του. Από την άποψη αυτή, οι όροι χρήσης καθίστανται θεμελιώδους σημασίας για τον περιορισμό της ευθύνης ενός ιστότοπου, καθώς πρέπει να είναι συγκεκριμένοι για μια επιχείρηση, σε σχέση με το είδος της δραστηριότητας που αυτή παρέχει διαδικτυακά όσο και με τις χώρες λειτουργίας αυτού.

3. Οι δικηγόροι μας έχουν μεγάλη εμπειρία στην παροχή νομικών υπηρεσιών σε σχέση με ιστότοπους, συμπεριλαμβανομένων της συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και τη συμμόρφωση με τους κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που θέτει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Επίσης παρέχουμε νομικές συμβουλές για θέματα που σχετίζονται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social Media), και δη σε θέματα σχετικά με τον κάτοχο του περιεχομένου που διαμοιράζεται, τις προϋποθέσεις και τα όρια κοινής χρήσης, σε σχέση με την παραβίαση εμπορικού σήματος, την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, το εμπόριο μέσω Social Media, εργασιακών σχέσεων κ.α.

4. Από την άποψη αυτή, είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι που σας ανακοινώνουμε ότι η πολιτική της εταιρείας μας προβλέπει την εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας σε κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων της, που περιλαμβάνει χρήση τεχνολογίας βασισμένη σε διαδικτυακό νέφος (cloud), ανάλυση δεδομένων, χρήση ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης με συνδρομές σε διάφορες νομικές βάσεις δεδομένων, αίθουσα συνεδριάσεων υψηλής τεχνολογίας, και άλλα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο