Δικαστική Απόφαση 1202/2015

Ιαν 5, 2016 | Χωρίς κατηγορία

Επιτυχία του γραφείου μας με την 1202/2015 ΜονΠρΑθ στην οποία αντιμετωπίσθηκαν ζητήματα διεθνών οδικών μεταφορών (CMR) και ιδιωτικού διεθνούς και δικονομικού δικαίου.