Δικαστική Απόφαση

Δικαστική Απόφαση

Δικαστική απόφαση (653/2014 Μονομελές Πρωτοδικείο Πάτρας) – Αθέμιτος Ανταγωνισμός – καταγγελία σύμβασης διανομής – ασφαλιστικά μέτρα του διανομέα με αιτημα την παύση από τον προμηθευτή ανταγωνιστηκών πράξεων.
Το γραφείο μας επέτυχε την έκδοση σημαντικής απόφασης σε πρόσφατη δίκη, με την οποία απορίφθηκε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά πελάτη μας μετά απο καταγγελία πολυετούς σύμβασης διανομής. Ο αντίδικός/διανομέας επικαλέστηκε χωρίς επιτυχία άκυρη καταγγελία και πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού από τον πελάτη μας/ προμηθευτή.
 
 
Μετάβαση στο περιεχόμενο