Διεθνής κατάσχεση στα χέρια τρίτου

25 Αυγούστου 2019

Η εταιρεία μας χειρίστηκε υπόθεση σχετική με κατάσχεση στα χέρια τρίτου κατοίκου εξωτερικού, με ειδικό καθεστώς ετεροδικίας στην Ελλάδα