Διεθνής κατάσχεση στα χέρια τρίτου

Διεθνής κατάσχεση στα χέρια τρίτου

Η εταιρεία μας χειρίστηκε υπόθεση σχετική με κατάσχεση στα χέρια τρίτου κατοίκου εξωτερικού, με ειδικό καθεστώς ετεροδικίας στην Ελλάδα

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο