Διεθνές Κληρονομικό Δίκαιο

Διεθνές Κληρονομικό Δίκαιο

Το γραφείο μας ανέλαβε προσφάτως και χειρίζεται πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση ιδιωτικού διεθνούς κληρονομικού δικαίου με νομικές δυσχέρειες ως προς το εφαρμοστέο δίκαιο και την προσαρμογή της έννοιας του trust και του εκτελεστή αλλοδαπής διαθήκης σε κληρονομία που βρίσκεται στην Ελληνική Επικράτεια.

Μετάβαση στο περιεχόμενο