Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο - Ινστιτούτο παγκόσμιου δικαίου των επιχειρήσεων | HMLAW LAW FIRM

Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο – Ινστιτούτο παγκόσμιου δικαίου των επιχειρήσεων

19 Δεκεμβρίου 2016

Ο εταίρος Χάρης Μεϊδάνης συμμετείχε στην ετήσια συνάντηση του Ινστιτούτου παγκόσμιου δικαίου των επιχειρήσεων του ICC