Διδασκαλία στη Νομική Σχολή | HMLAW LAW FIRM

Διδασκαλία στη Νομική Σχολή

29 Μαρτίου 2018

Ο Χάρης Μεϊδάνης ανέλαβε τη διδασκαλία του μαθήματος του δικαίου των διεθνών συναλλαγών στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Επίσης εντάχθηκε στη διδακτική ομάδα του ΠΜΣ ιδιωτικού διεθνούς δικαίου της ίδιας Σχολής.