Διδασκαλία στη Νομική Σχολή

Διδασκαλία στη Νομική Σχολή

Ο Χάρης Μεϊδάνης ανέλαβε τη διδασκαλία του μαθήματος του δικαίου των διεθνών συναλλαγών στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Επίσης εντάχθηκε στη διδακτική ομάδα του ΠΜΣ ιδιωτικού διεθνούς δικαίου της ίδιας Σχολής.
Μετάβαση στο περιεχόμενο