Διαμεσολάβηση υποθέσεως ελβετικού φράγκου

30 Ιουνίου 2018

Η εταιρεία μας μετείχε σε επιτυχή διαμεσολάβηση υποθέσεως ελβετικού φράγκου για λογαριασμό θεσμικής τράπεζας με δικαστικό παραστάτη τον Θεόδωρο Σερεμετάκη.