ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η εταιρεία μας συμμετείχε, μαζί με συνεργαζόμενες δικηγορικές εταιρείες της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, στην συνδιοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου (webinar), με αντικείμενο την συμμόρφωση με τους κανόνες του Δικαίου του Ανταγωνισμού, των στελεχών και εργαζoμένων ελληνικής πολυεθνικής εταιρείας, προμηθευτή χειρουργικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, κατά την συμμετοχή αυτής σε Δημόσιους Διαγωνισμούς Προμηθειών Νοσοκομείων και την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων. Για την εταιρεία μας, στο σεμινάριο εισηγήθηκαν ο Διευθύνων Eταίρος Δρ. Χάρης Μεϊδάνης, μαζί με τον συνεργάτη Δικηγόρο Ευστάθιο Κολόβαρη.

Εδώ θα βρείτε το πλάνο της παρουσίασής μας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο