Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο

Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο

Η δικηγορική εταιρεία μας, δια του εταίρου Θεοδώρου Σερεμετάκη, εκπροσώπησε γνωστή συστηματική εγχώρια Τράπεζα σε πολλές δικαστικές αντιδικίες της με δανειολήπτες ελβετικού φράγκου, με μεγάλη επιτυχία. Εκδόθηκαν συναφώς η υπ’ αριθμ. 2319/2018   του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών και οι υπ’ αριθμ. 1204, 1365, 1387, 1395, 1749, 2261, 2353, 2358, 2379, 2587, 2612, 2952, 3694, 4326, 4396, 4626, 4628 του έτους 2017, οι υπ’ αριθμ. 1620, 1907, 2206, 2458, 3320, 3655, 3720, 4106, 4170, 4790 του έτους 2018 και η υπ’ αριθμ. 98/2019 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, οι οποίες δικαίωσαν την ως άνω Τράπεζα, με αιτιολογίες, που ακολούθως υιοθέτησε η ΟλΑΠ 4/2019, η οποία έκρινε αμετάκλητα επί της νομιμότητας του επίμαχου συμβατικού όρου, που επαναλαμβάνει την ενδοτικού δικαίου διάταξη της 291ΑΚ και αφορά την εφαρμοζόμενη συναλλαγματική ισοτιμία κατά το χρόνο πληρωμής της οφειλής.

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο