Χειρισμός δικαστικών υποθέσεων στο δίκαιο της ενέργειας

Χειρισμός δικαστικών υποθέσεων στο δίκαιο της ενέργειας

Η εταιρεία μας χειρίζεται υποθέσεις ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων σε σχέση με ζητήματα του δικαίου της ενέργειας, για λογαριασμό δημόσιου φορέα που συμμετέχει στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο