Χειρισμός δικαστικών υποθέσεων στο δίκαιο της ενέργειας

6 Δεκεμβρίου 2019

Η εταιρεία μας χειρίζεται υποθέσεις ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων σε σχέση με ζητήματα του δικαίου της ενέργειας, για λογαριασμό δημόσιου φορέα που συμμετέχει στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.